VUNTUS VLOOT – PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacy verklaring van Vuntus Vloot. In deze privacy verklaringen leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je onze website bezoekt, wanneer je gebruikt maakt van onze diensten of wanneer je op andere wijze met ons in contact bent.

Hieronder omschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. VERWERKEN

Vuntus Vloot verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of indien je persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dat kan het geval zijn bij:

 1. persoonlijk contact per post, e-mail of telefoon;
 2. het via onze website maken van een reservering:
 3. het afnemen van onze diensten;
 4. het bezoeken van onze website (www.vuntusvloot.nl)

Bij het persoonlijk contact en/of bij het via onze website maken van een reservering en/of bij het afnemen van onze diensten verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor-en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • rekeningnummer als borgstelling

Bij het bezoeken van onze website, kunnen wij een aantal persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over het betreffende apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, jouw locatie en jouw IP-adres.

Online betaling van reserveringen en/of het afnemen van diensten vindt niet plaats op onze website, maar via het platform van onze gerenommeerde payment provider Stripe.

2. DOELEINDEN

De redenen waarom we jouw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • Om jouw verzoeken en reserveringen goed te kunnen afhandelen;
 • Om je te informeren over onze diensten;
 • Om je te helpen en ondersteunen waar nodig;
 • Om onze diensten en website te verbeten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op onze diensten.

3. DELEN

Vuntus Vloot zal jouw persoonsgegeven niet verkopen aan derden. Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien;

 • Het in jouw eigen belang is;
 • Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, of
 • Wij diensten van derden inschakelen die noodzakelijk zijn voor het leveren en/of uitvoeren van onze diensten in overeenstemming met deze privacy verklaring. (bv. Stripe)

4. BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING

Vuntus Vloot zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te realiseren dan wel zo lang als door de wet toegestaan of vereist is.

Vuntus Vloot neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat wij hierin tekort schieten, neem dan contact op met ons via [email protected].

5. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Vuntus Vloot maakt gebruik van de functionele, technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op je recht op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen voor het behoren werken van de website en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarbij kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze cookies meer opslaat. Bovendien kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

6. INZIEN, CORRIGEREN OF HET VERWIJDEREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die van je verwerken in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, of bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij het je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indien om jouw persoonsgegevens die van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een andere gewenste organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, bezwaar op de verwerking of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming indienen per mail. Neem hiervoor contact met ons via [email protected]. De verwijdering van persoonsgegevens die wegens onze wettelijke fiscale verplichtingen niet verwijderd kunnen worden, is hiervan uitgesloten.

7. VERSIE EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PRIVACY VERKLARING

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2021. Wij kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook om de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Wanner er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze privacy verklaring, zullen wij jou hierover duidelijk informeren (via de website of door jou direct te informeren).

8. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN?

Heb je een vraag, opmerking of klacht over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy? Neem dan per mail contact met ons op via [email protected].